Jak wybrać dobry fundusz inwestycyjny?

W dobie niskiego oprocentowania lokat i kot oszczędnościowych coraz chętniej sięgamy po nowe rozwiązania inwestycyjne, dające większą pewność zysku. Jednym z nich są fundusze TFI.

O czym należy pamiętać, żeby trafnie ulokować gotówkę w instrumencie finansowym tego typu? Wszystko zależy od indywidualnych możliwości, akceptowalnego stopnia ryzyka oraz planu oszczędzania. Wraz z rosnącym stopniem zysku z funduszu zwiększa się prawdopodobieństwo straty. Zależy to od strategii inwestycji TFI oraz jej podmiotu: pieniądze mogą być lokowane w akcje, obligacje, waluty, opcje, bony skarbowe, nieruchomości, surowce i inne towary. Na wysokość ostatecznej stopy zwrotu wpływają również bieżące warunki makroekonomiczne oraz trendy panujące na danym rynku.

Ze względu na ryzyko możemy wyróżnić trzy typy funduszy inwestycyjnych: bezpieczne (obligacje, operacje gotówkowe), agresywne (akcje, surowce) i mieszane (zrównoważone). Pierwsze z nich warto polecić osobom starszym, inwestorom z niską tolerancją ryzyka oraz początkującym, nie mającym jeszcze dużej wiedzy o tej metodzie pomnażania gotówki. Fundusze agresywne wręcz odwrotnie – rekomendowane są osobom młodym, akceptującym ryzyko inwestycji oraz mającym przeciętną wiedzę o TFI. Typ mieszany będzie natomiast dobrą opcją dla osób w średnim wieku, chcących zrównoważyć ryzyko inwestycyjne. Należy też rozważyć cel lokowania pieniędzy: niekiedy może on wymagać szybkiego zwrotu gotówki, niekiedy zaś na zysk można spokojnie poczekać. Im krótszy czas inwestycji, tym mniej ryzykowne TFI powinniśmy wybrać. W przypadku od 1-3 lat będzie to fundusz bezpieczny, w przypadku 3-5 lat mieszany, zaś powyżej 5 lat – agresywny. Ważnym czynnikiem jest również wysokość opłat: prowizji za zakup, zbycie i konwersję jednostek oraz kwoty za zarządzanie kontem inwestycyjnym. Dużej wagi nie należy natomiast przykładać do historii rezultatów TFI – dotychczasowe wyniki inwestycji nie dają bowiem gwarancji podobnego zwrotu w obecnym czasie.

Aby zrównoważyć strategię inwestycyjną i zwiększyć prawdopodobieństwo zysku, warto zastanowić się nad ulokowaniem kapitału w kilka różnych funduszy. Możemy np. zainwestować gotówkę w fundusze rynku krajowego i zagranicznego lub wybrać papiery wartościowe firm należących do różnych branż. Z pewnością ograniczy to ryzyko straty, związane z inwestycją.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze