Kolekcjonowanie sztuki świetną lokatą kapitału i źródłem zysku

Współczesny rynek finansowy nie oferuje żadnych instrumentów finansowych, które gwarantowałyby zysk lub brak straty. Są jednak formy inwestycji, które niezależnie od niespokojnego otoczenia ekonomicznego zapewniają bezpieczną lokatę kapitału.

Niepewna sytuacja na rynku gospodarczym oraz regularne kryzysy skutkują tym, że wiele instrumentów jeszcze do niedawna uznawanych za warte zaufania może nawet z dnia na dzień okazać się nic niewartymi. Tak dzieje się choćby z akcjami czy obligacjami. Firmy i emitenci mogą zbankrutować i zostawić właścicieli ze stertą nic niewartych kawałków papieru.

 

Sztuka - źródło zachwytu i zysków

W niepewnych czasach, szczególnie po kryzysie, którego źródłem był rynek kredytów i nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, osoby dysonujące środkami do zainwestowania zwróciły uwagę na rynek dzieł sztuki. To, że sztuka, szczególnie obrazy mistrzów, może być warta fortunę idącą w setki milionów dolarów za obraz, wie każdy, nawet ten, kto nie interesuje się zbytnio tą dziedziną. I właśnie obrazy stały się pożądanym obiektem inwestycji osób, które nie tylko chcą bezpiecznie zainwestować środki, ale też osiągnąć zysk. W przeciwieństwie do papierów wartościowych, a nawet kruszców, dzieła sztuki nadają się świetnie nie tylko na lokatę kapitału, ale dają szansę na zyski, nierzadko bardzo wysokie, jakich nie dadzą nawet najlepiej oprocentowane papiery wartościowe czy akcje najbardziej zyskownych firm.

 

Malarstwo współczesne źródłem wysokich zysków

Obrazy, często bardzo wiekowe, wielkich mistrzów malarskich to eksponaty o zazwyczaj wysokiej wartości. Mało tego, wiele z nich jest wręcz bezcennych i trudnych do wyceny. Są one niedostępne dla wielu inwestorów zainteresowanych lokowaniem kapitału w dziełach sztuki. Jednak i dla inwestorów, którzy nie dysponują milionami złotych, sztuka daje szansę na zainwestowanie i wypracowanie zysku. Obecnie jako intratne w tym zakresie uważane jest malarstwo współczesne. Coraz częściej aukcje sztuki są zdominowane przez właśnie ten rodzaj malarstwa. Ceny obrazów wielu malarzy współczesnych nie osiągają jeszcze zawrotnych cen, ale w dłuższej perspektywie czasowej można liczyć na bardzo pokaźne zyski. Obrazy artystów współczesnych doskonale nadają się na zysk krótkoterminowy, jak i długoterminowy.

 

Aukcje sztuki - miejsce, gdzie rodzą się fortuny

W takich okolicznościach nie dziwi wzrost zainteresowania aukcjami sztuki współczesnej, również w Polsce. Na rynku pojawiają się coraz to kolejne domy aukcyjne oferujące nabywcom dzieła sztuki, w tym właśnie malarstwo współczesne. Z ofertą, jaką ma dla inwestorów i miłośników sztuki dom aukcyjny, można zapoznać się albo na jego stronach internetowych, albo w drukowanych katalogach aukcyjnych. Możliwości, jakie daje internet, pozwalają nie tylko na zapoznanie się z taką ofertą, ale również dają szansę na licytowanie online.

 

Dom aukcyjny w internecie

Odbywające się przez internet aukcje sztuki pozwalają inwestorom na branie w nich udziału bez potrzeby osobistego pojawiania się na wydarzeniu. W zasadzie każdy renomowany dom aukcyjny oferuje taką możliwość, dzięki czemu kolekcjoner sztuki może dokonać licytacji bez potrzeby ponoszenia kosztów osobistego dotarcia na miejsce. Oczywiście, bardziej tradycyjna metoda udziału telefonicznego również nie odeszła całkiem do lamusa i jest wciąż jak najbardziej praktykowana.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze