Kredyt hipoteczny na nowych zasadach - co warto wiedzieć?

Nowa ustawa, która została wprowadzona w kwietniu 2017 roku, dotyczy kredytów hipotecznych. Zmiany, jakie ze sobą niesie, powinny zainteresować każdego potencjalnego kredytobiorcę. Jakie nowe postanowienia, prawa i obowiązki wprowadza ten dokument?

Czytelne reklamy

Koniec z drobnym druczkiem. Wszelkie działania marketingowe od teraz muszą być zrozumiałe i przejrzyste dla klientów. Bank nie ma prawa wprowadzać potencjalnego kredytobiorcy w błąd. Zasady rozpowszechniania ofert dotyczących kredytów hipotecznych zostały doprecyzowane i skonkretyzowane przez podpisaną w kwietniu ustawę. Konsument jest chroniony przed dwuznacznymi komunikatami oraz ukrytymi informacjami.

 

Dokładne informacje

Klient powinien zostać poinformowany o wszystkich cechach produktu bankowego. Co to oznacza? Kredytobiorca będzie dysponował konkretnymi informacjami, które dotyczą rzeczywistej stopy procentowej, kosztów zobowiązania bądź stałego oprocentowania. Bank został również zobowiązany do tego, aby konsumentowi dostarczyć dane pozwalające na porównanie ofert kredytowych dostępnych na rynku oraz poznanie konsekwencji zaciągnięcia takiego zobowiązania.

 

Dodatkowy czas

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany co do okresu oczekiwania na decyzję banku. Wniosek będzie musiał zostać przyjęty bądź odrzucony w ciągu 21 dni; jeżeli klient spotka się z odmową, powinna być ona uzasadniona. Ponadto osoby, które podpiszą umowę o kredyt, ale będą chciały od niej odstąpić bez ponoszenia żadnych konsekwencji, mają na to 14 dni.

 

Pomoc od banku

Warto również wiedzieć, że jeśli zabraknie nam pieniędzy na spłatę rat kredytu, możemy ubiegać się o tymczasowe zawieszenie go. Nie jest to jednak jedyny sposób na brak płynności finansowej. Od teraz bank ma obowiązek rozważyć zmniejszenie rat i wydłużenie okresu spłaty, jeżeli kredytobiorca zwróci się do niego o pomoc w trudnej sytuacji finansowej.

 

Szybsza spłata

Ustawa wprowadziła również nowe zasady co do wcześniejszego uregulowania zobowiązania. Banki nie mogą już tak swobodnie ustalać warunków wcześniejszego zamknięcia takiego kredytu jak wcześniej. Ustanowione zostały także maksymalne koszty, jakie może ponieść kredytobiorca w ramach nadpłaty pożyczki, oraz okres, w jakim bank musi podać ich konkretną sumę (7 dni). W przypadku oprocentowania ze zmienną stopą procentową klient może zostać obciążony prowizją tylko w przypadku, gdy spłata nastąpi przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy o kredyt. Nie może ona jednak wynosić więcej niż 3 procent pożyczonej sumy pieniędzy. Kredyt z oprocentowaniem stałym uprawnia bank do pobrania prowizji od wcześniejszej spłaty w ciągu całego okresu trwania zobowiązania, jednak tylko w takiej wysokości, aby pokryć koszty banku związane z nadpłatą.

Nowe zasady dotyczące kredytu hipotecznego pilnują interesu klienta. Na banki nałożone zostały dodatkowe obowiązki oraz regulacje, a wszystko to po to, aby zabezpieczyć konsumentów przed przykrymi konsekwencjami podejmowania decyzji bez pełnej świadomości. Mimo wszystko wciąż powinniśmy pamiętać o tym, że aby zobowiązanie było wzięte faktycznie na korzystnych warunkach, to należy również samemu o to zadbać, poprzez porządne zorientowanie się w swoich prawach, obowiązkach instytucji finansowych oraz ofertach kredytów dostępnych na rynku.

Źródło: bierzemykredyt.pl

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze