Najważniejsze zmiany w VAT na rok 2017

Podatek VAT, czyli podatek pobierany od wszystkich towarów i usług, stanowi główne źródło dochodu dla budżetu państwa. Każdy go płaci; młody czy stary, bogaty czy biedny, rencista czy emeryt - nieważne. VAT jest nakładany na wszystkich obywateli.

Obecnie obowiązuje zasada, że VAT wynosi 23% ceny danego towaru bądź usługi, a w szczególnych przypadkach 8% bądź 5%. A jak sytuacja będzie wyglądała w roku 2017? Czy nastąpią jakieś kuriozalne zmiany? Poniżej wspomnimy o kilku najważniejszych zmianach w podatku na rok 2017.

 

  • Ze 150 tys. złotych do 200 tys. wzrósł limit zwolnienia podatkowego. Oznacza to, że podatnicy do tej pory mogli być zwolnieni z odprowadzania podatku VAT pod warunkiem, że wartość sprzedaży, jakiej dokonali w ubiegłym roku, nie przekraczała 150 tys złotych. Od 2017 roku kwota ta została zmieniona na 200 tys. złotych. Oczywiście do kwoty nie wlicza się wartości podatku. Podwyższenie granicy zwolnienia podatkowego działa jak najbardziej na korzyść obywatela. Jest to dla Polaków dużym ułatwieniem, gdyż ich dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są raczej niewielkie. Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać osoby, które zajmują się dystrybucją metali szlachetnych oraz towarów objętych akcyzą (z wyjątkiem energii elektrycznej, papierosów, budowli i budynków, działek budowlanych oraz aut osobowych), a także wszyscy, którzy świadczą usługi prawnicze, doradcze i jubilerskie.

 

  • Do roku 2018 mają być utrzymane dotychczasowe stawki VAT, czyli 23%, 8%, 5%. Jak widać, w tej kwestii nie zmieniło się właściwie nic. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2011 w imię nowej ustawy obowiązują nowe stawki podatku VAT. Są one podwyższone z 22% na 23% i z 7% na 8%. Rząd obiecywał, że jest to przejściowa sytuacja, która wraz z końcem 2016 roku ma powrócić do stanu uprzedniego. Okazuje się jednak, że w tej kwestii nie zmienia się nic.

 

  • Ograniczono możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne nie mają/miały podmioty inne niż mali podatnicy, a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT).

 

  • Wprowadzono automatyczne wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT. Następuje ono m.in. w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy; niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy; wystawiania faktur lub faktur korygujących niedokumentujących rzeczywistych czynności; dokonywania transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawy przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio w dostawie tego towaru lub usługi działali w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku; składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,

 

  • Wprowadzono solidarną odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego, jeżeli zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika.

 

  • Odwrotnym obciążeniem objęto usługi świadczone przez firmy podwykonawcze w zakresie robót budowlanych. Oznacza to, że to usługobiorca, a nie usługodawca zostanie obciążony podatkiem. Na liście odwróconego podatku VAT znajdą się też niektóre towary wykonane ze srebra i platyny, w tym biżuteria i procesory. 

 

Podsumowanie zmian powstało przy współpracy z właścicielem strony www.inplus.lublin.pl.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze