Praca za granicą a emerytura

Większość osób, które w przeszłości pracowały za granicą, robią to teraz lub dopiero planują wyjazd o charakterze zarobkowym, zastanawia się, jak zagraniczny pobyt będzie wpływał na wysokość i ich prawo do emerytury czy renty.

Każdy przypadek należy oczywiście rozpatrywać indywidualnie, jednak istnieje kilka prawnych punktów zaczepienia, które rzucą światło na tę kwestię.

Po pierwsze, okres przepracowany za granicą może, w razie potrzeby, być uwzględniony w ustalaniu uprawnień do emerytury, pod warunkiem, że pracowaliśmy legalnie i posiadamy dokumenty to potwierdzające. Pamiętajmy jednak, że mówimy tu o pracy wyłącznie w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego lub w tych, które podpisały z Polską dwustronne porozumienie o zabezpieczeniu społecznym.

Po drugie, ustalając prawo do emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych najpierw bierze pod uwagę lata przepracowane przez wnioskodawcę w Polsce. Dopiero, gdy okazuje się, że tychże mu brakuje, włącza do obrachunku okres przebyty w innym kraju. Do ustalenia wysokości podstawy emerytury wybiera się bowiem 10 kolejnych lat z 20 poprzedzających rok, w którym złożyliśmy wniosek o świadczenie.

Po trzecie, możemy starać się o przyznanie emerytury za granicą, pod warunkiem, że spełnione są kryteria narzucone w tej mierze przez ustawodawstwo wybranego kraju. Wówczas, nawet gdy okaże się, że wnioskodawca nie przepracował odpowiedniej liczby lat w tymże kraju, zagraniczny urząd doliczy mu do stażu pracy czas przepracowany w Polsce.

Ponadto, niektóre kraje wliczają do emerytur nie tylko okres faktycznie przepracowany, ale sam okres zamieszkania, nawet jeśli wnioskodawca pozostawał bez pracy. Kluczowa jest tu kwestia ubezpieczenia. Tego typu regulacje zależą już od ustaleń w prawie emerytalnym danego państwa.

W przypadku, gdy wnioskodawca pracował legalnie za granicą, ZUS ustali wysokość emerytury proporcjonalnej, czyli z uwzględnieniem zarówno lat przepracowanych w Polsce, jak i poza nią, niezależnie od tego, w ilu krajach Unii pracowaliśmy. Wtedy, nawet jeśli lata przepracowane wyłącznie w Polsce będą wystarczające do ustalenia prawa do emerytury, ZUS może przyjąć przelicznik proporcjonalny, gdyby takowy był korzystniejszy dla wnioskodawcy.

Pamiętajmy też, że okres zatrudnienia za granicą (lub ewentualnie zamieszkania), liczy się do stażu pracy pod warunkiem, że trwał minimum rok.

 

Elżbieta Gwóźdź

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze