W jakim stopniu inflacja wpływa na nasze zyski z zainwestowanych funduszy?

Instytucje zajmujące się handlem instrumentów finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne czy lokaty bankowe, rzadko kiedy napomykają w swoich przekazach reklamowych o inflacji. Tymczasem spadek wartości pieniądza może w znacznym stopniu zredukować realne zyski inwestorów.

Czym jest inflacja?

Inflacją nazywamy średni wzrost cen w gospodarce, w wyniku którego pieniądz traci na sile nabywczej. Wbrew pozorom obecność inflacji może być uważana za zjawisko pozytywne, które świadczy o rozwoju gospodarki, pod warunkiem, że znajduje się na rozsądnym i możliwym do kontrolowania poziomie. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Inflację, która wymyka się spod kontroli, nazywamy hiperinflacją – z tym zjawiskiem mieliśmy do czynienia m.in. w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych.

 

Inflacja a zyski z instrumentów finansowych

Aby wyliczyć realny zysk z danego instrumentu finansowego, nie wystarczy doliczyć oprocentowanie do kwoty bazowej – musimy jeszcze uwzględnić wartość inflacji. Co prawda w ostatnim czasie w naszym kraju mieliśmy do czynienia z deflacją, jednak szanse na to, że utrzyma się ona przez dłuższy czas, są minimalne. Jeśli zainwestujemy 1000 zł w fundusz inwestycyjny, który w skali roku przyniesie 30% zysku, otrzymamy 1300 zł. Jeśli jednak w tym czasie mieliśmy do czynienia z 5-procentową inflacją, zarobimy co prawda 300 zł, ale to 300 zł będzie warte o 5 % mniej niż jeszcze rok temu.

 

Inflacja to nie wszystko

Wielu ekspertów uważa inflację za swoistą formę podatku. Ale inflacja nie jest jedyną zmorą inwestorów. Każdy, kto czerpie zyski z instrumentów finansowych, jest również zobowiązany do zapłaty podatku Belki, który jest naliczany niezależnie od inflacji. Jeśli np. złożyliśmy 100 zł na lokacie oprocentowanej na 3%, po roku otrzymamy 103 zł. W tym czasie mieliśmy do czynienia z 95-procentową inflacją, de facto dysponujemy więc pieniędzmi wartymi mniej niż rok temu. Mimo to od tych 3 zł i tak będziemy musieli zapłacić podatek.

 

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze