Warunki uzyskania wcześniejszej emerytury

W ciągu 15 lat, jakie upłynęły od momentu zasadniczej reformy systemu ubezpieczeń, następowało stopniowe ograniczanie przywilejów emerytalnych. Obecnie obowiązujący wiek emerytalny to 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wciąż jednak istnieją pewne grupy zawodowe, które mogą skorzystać z m

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku podlegają emeryturze przyznawanej na nowych zasadach, które określają sposób obliczania wysokości świadczenia. W pewnych sytuacjach istnieje jednak możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury: dostępna jest ona dla określonych grup zawodowych i wymaga spełnienia warunków dotyczących okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym, czyli stażu pracy.

 

Do tych uprzywilejowanych osób należą górnicy, kolejarze, nauczyciele, osoby opiekujące się dziećmi wymagającymi stałej opieki oraz wykonujące działalność twórczą lub artystyczną, jak również zatrudnione w szczególnych warunkach bądź pracujące w szczególnym charakterze. Dotyczy to ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1949 roku i wymaga nie tylko ukończenia wieku uprawniającego do wcześniejszej emerytury, czyli 55 lat dla kobiety i 60 dla mężczyzny, ale także określonego stażu pracy. Chodzi mianowicie o tak zwany długi staż, czyli posiadanie co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku kobiet oraz 25 w przypadku mężczyzn (w tym w warunkach szczególnych co najmniej 15 lat). Wspomniany staż musi dotyczyć okresu przed dniem 1 stycznia 1999 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy emerytalnej. Szczegółowe zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę z tego tytułu precyzuje artykuł 184 ustawy emerytalnej z dnia 13 października 1998 roku.

Udostępnij ten artykuł
  • gplus

Komentarze